info@farmaon.al

+355 67 50 23 332

"Rr. Elbasanit", Tiranë

Omron A3 Complete Nebulizer.

Çmimi:L9,000.00

Aparat aerosoli.

Stock: 1 në stok

SKU: 0044305
Etiketat: , , ,

Additional information

Përshkrimi

Aparat aerosoli i dizenjuar
për përdorim të shpeshtë, në rastet e sëmundjeve të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes si: astma, COPD(chronic obstructive pulmonary disease/sëmundje obstruktive pulmonare kronike), fibrozë cistike, emfizemë etj.
Që mjekimi të jetë sa më efikas, duhet të arrijë në zonën e rrugëve të frymëmarrjes që duhen trajtuar. Kjo arrihet nëpërmjet shndërrimit të lëngut në grimca. Sa më i madh të jetë grimcimi, aq më e vogël grimca, aq më thellë depërton.
Ka një unazë metalike me tre pozicione:
-pozicioni 1-përftohen grimca me përmasa 7.5µm për trajtimin e patologjive si: riniti, sinuziti, faringiti, tonsiliti, laringiti;
-pozicioni 2-përftohen grimca me përmasa 4.5-7.5µm për trajtimin e patologjive si: trakeit dhe trakeobronkit;
-pozicioni 3-përftohen grimca me përmasa 2-4.5µm për trajtimin e patologjive si: astma, bronkit, bronkoektazi, bronkopulmonit, bronkiolit.
Në varësi të pozicionit ka një shpejtësi grimcimi:
-0.15ml/min (pozicioni 1);
-0.12ml/min (pozicioni 2);
-0.1ml/min (pozicioni 3). Informacione shtesë mbi garancinë
Ky produkt ofrohet me një garanci nga firma prodhuese, për një periudhë 3 vjeçare pas datës së blerjes.
Gjatë kësaj periudhe garancie ofrohet pa pagesë: shërbimi për rregullimin e pjesëve të produktit, ose për zëvëndësimin e produktit, ose të ndonjë pjese të dëmtuar teknikisht.
Garancia nuk mbulon këto pika:
a) shpenzimet për riparime dhe/ose defekte që rezultojnë nga riparimet e kryera nga persona të paautorizuar;
b) kontrolli periodik dhe mirëmbajtja që tregon blerësi ndaj produktit;
c) aksesorët si p.sh: adaptor, mansheta, maska, kitet, filtrat, tubat kanë nga 1 vit garanci nga data e blerjes;
d) dëmet e çdo lloji, të shkaktuar aksidentalisht ose nga keqpërdorimi, si p.sh: thyerja, djegia e aparatit, përdorimi i aksesorëve të tjerë dhe jo origjinalë të firmës, gërvishtje, dëmtime fizike edhe kur ato janë brenda periudhës 3 vjeçare;
e) shërbimi i kalibrimit nuk përfshihet në garanci.
Riparimi ose zëvëndësimi nën garanci nuk shkakton zgjatje ose rinovim të periudhës së garancisë.
Garancia jepet vetëm nëse produkti kthehet i plotë, së bashku më faturën origjinale të blerjes dhe ambalazhin.

Përdorimi

Këshilla:
– nuk përdoret nga pacientë në gjendje inkoshiente ose me funksion respirator të dëmtuar;
– të mos hiqet dhe vihet adaptori nëse i keni duart e lagura;
– të mos përdoret nëse spina ose tubi janë dëmtuar;
– të përdoret vetëm me adaptorin e vet;
– të ndërrohet filtri një herë në 70 ditë;
– të mos përdoret në një temperaturë ambjenti më të lartë se 40˚C.

Përbërësit

Aparat aerosoli; çantë mbajtëse; manual përdorimi; adaptor; maskë hundë-gojë me dy madhësi të ndryshme, për të rritur dhe fëmijë;
maskë hunde; maskë goje; filtra, tub ajri.