info@farmaon.al

+355 67 50 23 332

"Rr. Elbasanit", Tiranë

Për shkak të situatës së pandemisë së Covid-19, dërgesat në Kosovë janë pezulluar, deri në një njoftim të dytë.

Omron Compressor Nebulizer NE-C801KD

Çmimi:L8,190.00

Aparat aerosoli.

Stock: Out of stock

Additional information

Brand

Formulation

Suitable For

, ,

Përshkrimi

Aparat aerosoli me një dizajn të veçantë dhe pa zhurmë, që e bën më të pranueshëm nga fëmijët e vegjël.
Mundëson shndërrimin e medikamentit të lëngshëm në grimca me madhësi 3µm, që depërtojnë në rrugët e poshtme të frymëmarrjes, duke e bërë të përshtatshëm për sëmundjë si astma, bronkiti etj.
Ka një kapacitet mbajtës për medikamentin 2-7 ml dhe një shkallë grimcimi 0.3ml/min.
Efikas dhe i lehtë në përdorim.
Informacione shtesë mbi garancinë
Ky produkt ofrohet me një garanci nga firma prodhuese, për një periudhë 3 vjeçare pas datës së blerjes.
Gjatë kësaj periudhe garancie ofrohet pa pagesë: shërbimi për rregullimin e pjesëve të produktit, ose për zëvëndësimin e produktit, ose të ndonjë pjese të dëmtuar teknikisht.
Garancia nuk mbulon këto pika:
a) shpenzimet për riparime dhe/ose defekte që rezultojnë nga riparimet e kryera nga persona të paautorizuar;
b) kontrolli periodik dhe mirëmbajtja që tregon blerësi ndaj produktit;
c) aksesorët si p.sh: adaptor, mansheta, maska, kitet, filtrat, tubat kanë nga 1 vit garanci nga data e blerjes;
d) dëmet e çdo lloji, të shkaktuar aksidentalisht ose nga keqpërdorimi, si p.sh: thyerja, djegia e aparatit, përdorimi i aksesorëve të tjerë dhe jo origjinalë të firmës, gërvishtje, dëmtime fizike edhe kur ato janë brenda periudhës 3 vjeçare;
e) shërbimi i kalibrimit nuk përfshihet në garanci.
Riparimi ose zëvëndësimi nën garanci nuk shkakton zgjatje ose rinovim të periudhës së garancisë.
Garancia jepet vetëm nëse produkti kthehet i plotë, së bashku më faturën origjinale të blerjes dhe ambalazhin.

Përdorimi

Këshilla:
– të mos përdoret nga pacientë në gjendje inkoshiente ose me funksion respirator të dëmtuar;
– të mos hiqet dhe vihet adaptori, nëse i keni duart e lagura;
– të mos përdoret nëse spina ose tubi janë dëmtuar;
– të përdoret vetëm me adaptorin e vet;
– të ndërrohet filtri një herë në 60 ditë;
– të mos përdoret në një temperaturë ambjenti më të lartë se 40˚C.

Përbërësit

Aparat aerosoli, maskë për fëmijë hundë-gojë, maskë për gojën, adaptor, filtra, garanci, manual përdorimi.